RadioNewsLetter - Wydanie 445

Numer wysłany 2010-01-27

Drodzy czytelnicy, Dzieje się, oj dzieje, ale akurat dzisiaj w naszej łazience:) Zamarzło, pękło zalało... Gdyby jeszcze się złotą rączkę pod ręką miało. Zapraszam do lektury i serdecznie pozdrawiam alina

Ufać albo nie ufać, oto jest pytanie?

Być może w czasie oczekiwania na otwarcie kolejnego raportu z prowadzonych w SRE analiz rzucił się Wam w oczy zapis: „posługując się wynikami badania Radio Track należy stosować reguły wnioskowania statystycznego. Należy sprawdzić wielkość próby i przedział ufności, aby upewnić się, czy różnica interpretowana jako różnica w poziomie słuchalności nie mieści się w granicach błędu na poziomie ufności 95%.” Ale o so chodzziiii?

Świat według njusrumu…

Nie każdy może zostać aktorem. Skoro nawet Janusz Głowacki miał kłopoty z przekonującym odegraniem jajka i drzewa w Szkole Teatralnej, to co dopiero poseł jeden z drugim. Nienauczeni doświadczeniem wielkich Kempa, Stefaniuk, Sekuła, Urbaniak idą na rekord obciachu. Głowackiego pytano w szkole dlaczego nie chce się tak jak wszyscy toczyć. Odpowiedział, że się wstydzi. „Zostałem po raz pierwszy w życiu oskarżony o cynizm”, napisał w „Z głowy”. Szczerość nigdy nie daje tytułu prymusa.