Komunikat prasowy KRRiT z dnia 7 września

W związku z informacjami, że (cyt. za PAP): 'Przedstawiciele publicznej telewizji i radia skrytykowali we wtorek podczas VI Konferencji Mediów Publicznych w Krakowie pomysły ograniczenia czasu reklamowego na ich antenach.

Propozycja taka jest zawarta w dokumencie 'Strategia państwa polskiego wobec sektora audiowizualnego na lata 2005-2015'. Dokument ten ma wkrótce, po zakończeniu konsultacji międzyresortowych, trafić pod obrady rządu. Znajduje się w nim propozycja, by ograniczyć czas reklam w mediach publicznych w weekendy oraz w tzw. prime time - czyli najlepszym czasie nadawania. Według członka Zarządu TVP Piotra Gawła na wprowadzeniu ograniczeń TVP może stracić nawet 700 mln zł rocznie'.

Wyjaśniam, że podane informacje są nieprawdziwe.

Aby w pełni korzystać z serwisu Radionewsletter.pl musisz się zalogować. Jeśli nie masz konta w serwisie wypełnij formularz rejestracyjny.

Zaloguj się