Prawie jak w kinie...

'Odpowiadając na nadesłaną korespondencję informujemy, że na liście NKWD jeńców więzionych i zamordowanych na Ukrainie pod pozycją 1611 figuruje: Kurek Karol, syn Piotra, ur. 1895 r, numer 55/ 5- 27. W/w lista zawiera numer porządkowy, nazwisko i imię, imię ojca, rok urodzenia oraz w rubryce 'uwagi' wpisany numer, który jest prawdopodobnie numerem listy transportowej ofiar przeznaczonych na rozstrzelanie...'

Aby w pełni korzystać z serwisu Radionewsletter.pl musisz się zalogować. Jeśli nie masz konta w serwisie wypełnij formularz rejestracyjny.

Zaloguj się