Najnowsza fala badania Radio Track: październik 2013 : grudzień 2013

Komitet Badań Radiowych na wniosek instytutu MillwardBrown podjął decyzję o prezentowaniu danych nieogólnopolskich w falach półrocznych. Dane ogólnopolskie będą prezentowane, jak dotychczas, w falach kwartalnych.

Aby w pełni korzystać z serwisu Radionewsletter.pl musisz się zalogować. Jeśli nie masz konta w serwisie wypełnij formularz rejestracyjny.

Zaloguj się