Rynek przedstawia swój model współpracy z KRRiT w realizacji badania jednoźródłowego

Przedstawiciele rynku mediów i reklamy (PBI, MOC TV, KBR i Koalicja Marketerzy ds. Lepszych Badań) organizują się wokół badania jednoźródłowego i występują do KRRiT z propozycją modelu współpracy. Postulują podział odpowiedzialności pomiędzy rynkiem a KRRiT w trzech obszarach projektu: technologia, badanie założycielskie oraz organizacja badania, zgodnie z nakładami finansowymi na te obszary. Uważają też, że kwestie związane z organizacją badania powinny leżeć po stronie rynku.

Aby w pełni korzystać z serwisu Radionewsletter.pl musisz się zalogować. Jeśli nie masz konta w serwisie wypełnij formularz rejestracyjny.

Zaloguj się