Artykuły, których autorem jest Agata Broda

Krzysztof Michalski członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego - Komitetu Sterującego do spraw Narodowego Programu Foresight

W siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki z rąk prof. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego – wiceministra MEiN, nominację na członków Komitetu Sterującego do spraw Narodowego Programu Foresight odebrało 11 osób. Wśród szacownego grona znalazł się Krzysztof Michalski - Redaktor Naczelny Redakcji Popularyzacji Wiedzy i Edukacji Polskiego Radia.