Artykuły, których autorem jest Leszek Kozioł

Czy AI jest szansą dla radiofonii lokalnej?

Uważam, że przyszłość radiofonii lokalnej w Polsce wymaga zmian w myśleniu o ekonomice tego biznesu. Biznesu, bo przecież radio komercyjne to bardziej biznes niż misja. A biznes musi przynosić zyski, w przeciwnym razie nie jest trwały. Ostatnie lata pokazały, że możliwy jest rozwój lokalnego rynku radiowego. Przybywa stacji, chociaż od kilkunastu lat słyszymy, że zasoby częstotliwości na UKF się kończą.