Artykuły, których autorem jest Rafał Rastawicki

Komunikat prasowy KRRiT z dnia 3 listopada

Podczas dzisiejszego posiedzenia członkowie KRRiT zajmowali się sprawami koncesyjnymi. Zdecydowano m.in. o przyjęciu uchwały w sprawie zmiany koncesji wydanej Radiu Plama poprzez zmianę nazwy programu na Radio Eska Szczecin oraz o umorzeniu postępowania prowadzonego w sprawie wniosku spółki Nadawca o zmianę koncesji poprzez zmianę struktury właścicielskiej - sprzedaż udziałów na rzecz spółki Radio Plus Polska.