Artykuły, których autorem jest Alina Dragan

"Nowe radio, które wszyscy znają"? – rozmowa z Tomkiem Michniewiczem, Radio 357

Deklarujecie ‘Chcemy tworzyć taką antenę, jaką tworzyliśmy w najlepszych latach’. Jaki okres Trójki obejmują te najlepsze lata?
Radio 357 to nie Trójka i nigdzie się tak jednoznacznie do niej nie odwołujemy, mimo że wszyscy pracowaliśmy w tej redakcji. Słuchacze Trójki natomiast często między sobą dyskutują, który okres był najlepszy i wychodzi na to, że… nie wiadomo.