RCS – RNL 3.0

Artykuły, które dotyczą tematu: RCS

Debiutant, jego piosenka i GSelector (lub Selector)

Obowiązująca od początku ubiegłego roku znowelizowana Ustawa o Radiofonii i Telewizji narzuciła stacjom radiowym odtwarzanie minimalnych porcji polskich piosenek w ciągu dnia. O sposobie wykorzystania Selectora/GSelectora, najpopularniejszego narzędzia do programowania na świecie, do miesięcznych raportów kwotowych już pisaliśmy w artykule "Nie traćcie czasu na raporty" (RNL nr 538).